Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Napisz Dojazd
Wypadki

Wypadki

Wypadki

Nasze mocne strony to tysiące godzin spędzonych na realizacji protokołów powypadkowych. Mamy do czynienia z wieloma wypadkami (również śmiertelnymi), dlatego mamy wypracowane wzorce, które pozwalają nam szybko reagować. Nasi pracownicy wiedzą jak łączyć zdobyte doświadczenie i zaangażowanie z empatią.
W zakresie wypadków zajmujemy się m.in.:
 • ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy;
 • ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do/z pracy; 
 • udokumentowaniem wyjaśnień od poszkodowanego oraz świadków wypadku; 
 • określeniem przyczyn wypadku;
 • ustaleniem klasyfikacji prawnej wypadku;
 • sporządzeniem protokołu powypadkowego oraz innych wymaganych dokumentów m.in. wypełnieniem karty wypadku, statystycznej karty wypadku przy pracy Z-KW, opracowaniem statystycznej karty wypadku do GUS, wniosku do ZUS-u; 
 • przygotowaniem wniosków o świadczenia przysługujące pracownikom z tytułu wypadków przy pracy np. wniosek o jednorazowe odszkodowanie do ZUS;
 • bierzemy udział w zespole wypadkowym, ustalamy okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy (wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy, oraz wypadku w drodze do lub z pracy).

HACCP

Co znaczy skrót HACCP? Skrót HACCP pochodzi od określenia w języku angielskim (Hazard Analysis and Critical Control Points), które tłumaczy się jako Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli. Oznacza system organizacji działania w firmach mających do czynienia z żywnością, służący zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego tej żywności. System HACCP jest uznawany za najskuteczniejsze narzędzie pozwalające zagwarantować, że żywność nie ulegnie skażeniu lub zanieczyszczeniu i będzie bezpieczna dla konsumenta.

Nasza oferta w zakresie HACCP dotyczy:
 • wprowadzenia Systemu HACCP;
 • opracowania Księgi HACCP;
 • opracowania Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) – Instrukcja;
 • opracowania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) – Instrukcja.

Opracowanie Księgi HACCP obejmuje:
 • analizę zagrożeń-zidentyfikowanie i ocena zagrożeń oraz ryzyka ich wystąpienia, a także ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania tym zagrożeniom;
 • ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli w celu wyeliminowania lub zminimalizowania występowania zagrożeń;
 • ustalenie dla każdego krytycznego punktu kontroli wymagań (parametrów), jakie powinien spełniać i określenie granic tolerancji (limitów krytycznych);
 • ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania krytycznych punktów kontroli;
 • ustalenie działań korygujących, jeśli krytyczny punkt kontroli nie spełnia ustalonych wymagań;
 • ustalenie procedur weryfikacji w celu potwierdzenia, że system jest skuteczny i zgodny z planem;
 • opracowanie i prowadzenie dokumentacji systemu HACCP dotyczącej etapów jego wprowadzania oraz ustalenia sposobu rejestrowania i przechowywania danych oraz archiwizowania dokumentacji systemu.