Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Napisz Dojazd
HACCP

HACCP

HACCP

Co znaczy skrót HACCP?

Skrót HACCP pochodzi od określenia w języku angielskim (Hazard Analysis and Critical Control Points), które tłumaczy się jako Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli. Oznacza system organizacji działania w firmach mających do czynienia z żywnością, służący zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego tej żywności. System HACCP jest uznawany za najskuteczniejsze narzędzie pozwalające zagwarantować, że żywność nie ulegnie skażeniu lub zanieczyszczeniu i będzie bezpieczna dla konsumenta.

Nasza oferta w zakresie HACCP dotyczy:

 • wprowadzenia Systemu HACCP;
 • opracowania Księgi HACCP;
 • opracowania Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) – Instrukcja;
 • opracowania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) – Instrukcja.
   

Opracowanie Księgi HACCP obejmuje:

 • analizę zagrożeń-zidentyfikowanie i ocena zagrożeń oraz ryzyka ich wystąpienia, a także ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania tym zagrożeniom;
 • ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli w celu wyeliminowania lub zminimalizowania występowania zagrożeń;
 • ustalenie dla każdego krytycznego punktu kontroli wymagań (parametrów), jakie powinien spełniać i określenie granic tolerancji (limitów krytycznych);
 • ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania krytycznych punktów kontroli;
 • ustalenie działań korygujących, jeśli krytyczny punkt kontroli nie spełnia ustalonych wymagań;
 • ustalenie procedur weryfikacji w celu potwierdzenia, że system jest skuteczny i zgodny z planem;
 • opracowanie i prowadzenie dokumentacji systemu HACCP dotyczącej etapów jego wprowadzania oraz ustalenia sposobu rejestrowania i przechowywania danych oraz archiwizowania dokumentacji systemu.